Živorad Mrkić

About Živorad Mrkić

Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Edukativne sindikalne radionice NSZ Srbije

Edukativne sindikalne radionice NSZ Srbije

Radna grupa za sindikalno obrazovanje i informisanje Izvršnog odbora NSZ priprema sprovođenje edukativnih sindikalnih radionica, koje će se sprovoditi u Teritorijalnim organizacijama NSZ. Teme koje će biti obrađene na sindikalnim radionicama su: 1. Rad u sindikalnoj podružnici i zaštita prava članstva; 2. Kolektivno pregovaranje kod poslodavca i zaključivanje kolektivnog ugovora. Prva sindikalna radionica održaće se […]